สั่งซื้อ GHC Alcohol GEL 150 สำหรับพนักงาน VSC Group

พนักงาน VSC Group ที่ต้องการสั่ง GHC Hand Cleansing Gel เพิ่มเติมนอกจากโควต้าพนักงานนั้น กรุณากรอกคำสั่งซื้อลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ตัวอย่างสินค้า GHC Hand Cleansing Gel 150 ml

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อปันปัน