แจกแบบฟอร์ม! หนังสือรับรอง การขอยกเว้นการเดินทางในช่วงเคอร์ฟิว

ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว 22.00-04.00 นี้ พวกเราหลายคนมีความจำเป็นจะต้องเดินทาง หรืออยู่นอกบ้าน เพราะอาจจะกลับบ้านไม่ทันก็ดี มีภาระงานสำคัญก็ดี มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ดี หรือมีเหตุฉุกเฉินก็ดี จะทำยังไงไม่ให้ผิดกฎหมาย ???

ทางกรุงเทพมหานคร ได้ออกตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองของบุคคลที่ทำงานทั้งในส่วนราชการและเอกชน ซึ่งได้รับการยกเว้นตามประกาศในช่วงเคอร์ฟิว และแบบฟอร์มสำหรับผู้มีเหตุจำเป็นอื่นๆ ก็ใช้หนังสือขออนุญาตจากเจ้าพนักงานได้เลยค่ะ


กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองที่จะขอยกเว้นช่วงเคอร์ฟิว ด้านล่างนี้เลยค่ะ

เราจะผ่านโรคโควิด-19 นี้ไปได้ด้วยกัน

GHC ร่วมสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Be the first to comment “แจกแบบฟอร์ม! หนังสือรับรอง การขอยกเว้นการเดินทางในช่วงเคอร์ฟิว”